István László

Stea / Star
video loop, 3’06”, 2011

Stea este o piesă care vizualizează actul de a scăpa de ceva nedorit în timp ce se foloseşte un simbol sugestiv care schimbă contextul într-unul socio-politic. Eşecul actului de a trage apa peste, subliniază un alt act, cel de a corecta sau de a rescrie istoria şi posibilitatea ca faptele să refacă suprafaţa din nou. Lucrarea functionează şi ca un exerciţiu de călătorie în timp prin memoria artistului, memorii de culpabilitate şi de ruşine, eroare şi acţiuni greşite, motivate de dorinţă şi curiozitate. Această memorie specială simbolizează urma permanentă a acestor acţiuni, simbolul puternic al stelei care în funcţie de culoarea sa putea să fie o recompensă sau o pedeapsă. Această memorie înseamnă şi o reconstituire a actului de a scăpa de steaua neagră şi incapacitatea de a o face.